Thursday, 22 December 2016

श्रीपाद श्रीवल्लभ

श्रीदत्तांचा पहिला अवतार असलेल्या श्रीपाद वल्लभांबद्दल मात्र खूपच कमी माहिती ठाऊक आहे. या पार्श्वभूमीवर श्रीगणेश चतुथीर्च्या निमित्ताने श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या अलौकिक कार्याचा तसेच पीठापूरम या त्यांच्या जन्मक्षेत्रांचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा.
चौदा विद्या आणि चौसष्ट कलांचा अधिपती असलेला श्रीगणेश आणि भगवान दत्तात्रेयांचा आद्य अवतार असलेले श्रीपाद श्रीवल्लभ या दोघांचाही जन्म भादपद शुल्क चतुथीर्चा. उत्पत्ती, स्थिती आणि लय या तीनही शक्ती सार्मथ्याच्या पलिकडे असलेले विशिष्ट चतुर्थतत्व ज्यांना ज्ञात आहे असे ”परमात्मा” म्हणून या दोघांचा उल्लेख केला जातो. गणपती अथर्वशीर्षामध्ये सत्व, रज आणि तम या तीन गुणांपलीकडचा, स्थूल सूक्ष्म आणि आनंद या तीन देहांपलीकडचा आणि भूत, वर्तमान आणि भविष्य या तीनही काळांच्या पलीकडचा असे श्रीगणेशाचे वर्णन केले आहे. श्रीपाद श्रीवल्लभही श्रीगणेश स्वरूपच असल्याने त्यांनाही हे वर्णन चपखल लागू पडते. भगवान श्री दत्तात्रेय जगदोद्धारासाठी इ. स. १३२० मध्ये आंध्र प्रदेशातील पूर्व गोदावरी जिल्ह्यात पिठापूर क्षेत्री अप्पल राज शर्मा आणि सुमती या पुण्य दाम्पत्याच्या पोटी श्रीपाद श्रीवल्लभ नावाने प्रकट झाले. सरस्वती गंगाधर रचित ‘श्रीगुरुचरित्र’ या मराठी ग्रंथामध्ये त्यांच्याबद्दल फारच थोडी माहिती उपलब्ध आहे. दत्तभक्त व सामान्य लोकांना कारंजा क्षेत्राचे श्री नृसिंह सरस्वती आणि अक्कलकोट क्षेत्राचे स्वामी समर्थ हे दत्तगुरूंचे दोन अवातर चांगले माहीत आहेत. पण पहिला अवतार असलेल्या श्रीपाद वल्लभांबद्दल मात्र खूपच कमी माहिती ठाऊक आहे. या पार्श्वभूमीवर थोडक्यात घेतलेला आढावा उद्बोधक आणि अनेकांच्या माहितीत नव्याने भर टाकणारा ठरेल अशी अपेक्षा आहे.
अप्पल राजन व सुमती या दत्तभक्त दाम्पत्याला ऐकूण चार मुले होती. पण त्यापैकी दोन वारली. तर दुसऱ्या दोघांतील एक अंध व एक पंगू होता. दुदैर्वाच्या अशा दशावराता संसार चालू असता एके दिवशी भर टळटळीत दुपारी एक अतिथी घरासमोर येऊन भीक्षा मागू लागला. त्याच दिवशी या दाम्पत्याच्या घरी श्राद्ध होते. सुमती एकटीच घरात होती.’माते भिक्षा वाढ’ हा आवाज ऐकून ती बाहेर आली. वास्तविक श्राद्धाच्या दिवशी ब्राह्माण जेवून गेल्याशिवाय जेवण वाढता येत नाही अशी पूर्वापार रूढी. पण अतिथी भिक्षीकऱ्याचे तेज:पुंज रूप पाहून सुमती सर्व काही विसरून गेली व तिने भीक्षा घातली. अतिथीने प्रसन्न होऊन पाहिजे ते काहीही मागण्याचा आशीर्वाद दिला. आपल्या दोन्ही मुलांच्या अवस्थेमुळे दु:ळखी असलेल्या सुमतीने ‘आपल्या सारख्याच तेजोमय मुलाची मी अपेक्षा करते’ अशी विनंती केली. यति वेषात आलेल्या ”श्री दत्तात्रेयांनी” माते मीच तुझ्या पोटी जन्म घेईन’ असे सांगितले. दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे झालेला मुलगा म्हणजेच दत्तअवतारी श्रीपाद श्रीवल्लभ होत. पिठापुरम येथे १६ तर कुरवपूर येथे १४ वषेर् अशा अवघ्या ३० वर्षांच्या कालावधीत अद्भूत असे लीलाचरित्र दाखवून त्यांनी इह-पर लोकातील सर्वांना शाश्वत सुख प्रदान केले. त्यांच्या बाललीला प्रत्यक्ष भगवान बालकृष्णाच्या लीलेसारख्या अत्यंत मधुर आणि अद्भूत आहेत. पुढे जप, तप, ध्यान, तपस्या या सर्वांचे फल स्वत:ला न घेता सृष्टीला देत आपल्या भक्तांची आश्वीव्याप्तीतून सुटका करण्यासाठी त्यांनी आपले तपोबळ सहस्त्रपटीने वाढविले. आपल्या दिव्य अगम्य आणि मानवाच्या दृष्टीने अनाकलनीय असलेल्या लीलांद्वारे जनता जनर्दानाच्या उद्धारासाठी त्यांनी आपले आयुष्य खचीर् घातले. पाण्यावरून चालणे, व्यंग व्यक्तीस अव्यंगता प्राप्त होणे, उपस्थितांसाठी शिजवलेले अन्न कमी असूनही ते सर्वांना पुरून शिल्लक राहणे, लांबच्या प्रवासातही दूध, दही, लोणी खराब न होता नीट राहणे, अंध व्यक्तीस दृष्टी प्राप्त होणे, मृत जीवास जीवनदान देणे अशा कितीतरी प्रकारच्या चमत्कृतीपूर्ण लीलांनी त्यांचे आयुष्य भरलेले दिसते. या दिव्य लीलांच्या प्रकटनातून प्रामुख्याने संत-सज्जनांचे संरक्षण, कर्ममार्गाचे आचरण, गर्वहरण, दृष्टांचे निर्दालन, अस्पृश्यता निवारण, सत्कर्माचे प्रचारण, भूदान व अन्नदानाचे महत्त्व, नामस्मरणाचा महिमा, भूत-पिशाच्च बाधांचे निर्मूलन आदि अनेक गोष्टींचा संदेश त्यांनी तत्कालीन समाजाला दिला.
सहाशे नव्वद वर्षांपूवीर् आंध्र प्रदेशातील पीठापुरम येथे या दैवी बालकाने बालवयात म्हणजे सोळाव्या वर्षाच्या आतच सकळ शास्त्रात विशेषत: वेदान्दात प्रावीण्य मिळविले. नंतर समस्त मानवजातीच्या कल्याणासाठी भारत भ्रमण केले. गोकर्ण महाबळेश्वर बदीनाथ श्रीशैल्य, असे फिरत फिरत व ब्रह्माविद्येचा प्रचार करीत ते कुरवपूर येथे आले. तेथे तपश्चर्या केली. पिठापुरम येथील देखण्या मंदिरातील श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या मूतीर्च्या पवित्र दर्शनाने भक्तांच्या डोळ्याचे पारणे फिटते. तेथे भक्तांना अभिषेक करता येतो. मंदिराच्या प्रांगणात औदुंबर वृक्ष असून तेथे दत्तांच्या पादुका आहेत. पीठापुरम या पवित्र तीर्थक्षेत्री अत्यंत प्राचीन असे कुक्कुटेश्वराचे दगडी मंदिर आहे. त्यासमोरच एक तलाव आहे.
गावाबाहेर उंच डोंगरावर अन्नवरम येथे श्री सत्यनारायण मंदिर तसेच अनधालक्ष्मी मंदिर दोन्ही प्रेक्षणीय आहेत. श्रीपाद श्रीवल्लभ अश्विन वद्य द्वादशी रोजी देहसमाप्ती करून कुरवपूर येथे कृष्णामाईच्या पात्रात अदृश्य झाले. पिठापुरम हे पूर्वकालापासूनच सिद्ध क्षेत्र आहे! गयासुराच्या शरीरावर देवतांनी यज्ञ नेला. तेव्हा त्याचे मस्तक गयेस होते. तर पाय पीठापूर येथे होते. म्हणून या क्षेत्रास पादगया असेही म्हणतात. संपूर्ण भारत देशात काशी येथे बिंदू-माधव, प्रयाग येथे वेणी-माधव, रामेश्वर येथे सेतु- माधव, त्रिवेंदम येथे सुंदर-माधव तर पिठापुरम येथे कुंती -माधव अशी माधवाची पाच मंदिरे आहेत. पांडव माता कुंतीने येथे माधवाची पूजा केली. ते हे स्थान. या स्थानास दक्षिण काशी असेही म्हणतात.

पिठापुरमला कसे जाल?

श्रीपाद श्रीवल्लभांचे जन्मस्थान म्हणून पिठापुरम क्षेत्राचे महत्त्व असाधारण आहे. आंध्रमध्ये हे ठिकाण आहे. मुंबई-पुण्याहून जाणाऱ्यांसाठी कोणार्क एक्स्प्रेस ही गाडी अधिक सोईचा आहे. समालकोट या स्टेशनला उतरावे. तेथून रिक्षाने पिठापुरमला अर्ध्या तासात जाता येते. दुसरा मार्ग म्हणजे प्रथम हैदराबादला जावे. तेथून गोदावरी एक्स्प्रेसने पिठापुरमला जाता येते. इंदूर, भोपाळ आणि नागपूरकडून जाण्याचा मार्ग म्हणजे मदासकडे जाणाऱ्या गाडीने प्रथम विजयवाडा येथे उतरावे. व तेथून वॉल्टेरकडे जाणाऱ्या गाडीने सामलकोट व पिठापुरम या दोन्ही ठिकाणी जाता येते.

Sunday, 20 November 2016

Shrimat Dasbodh Representation in English !THE SECOND SAMAS GANESHSTAVAN...Shrimat Dasbodh Representation in English !THE SECOND SAMAS GANESHSTAVAN (IN PRAISE OF LORD GANESHA)

!! Jay Sadguru !!

Shree Samarth salutes Lord Ganesha (The Elephant God), who
provides knowledge and wisdom, removes illusions, blesses all the prayers of the worshipper and
who is knowledge personified. I pray him to occupy me inside out for ever and give me strength
enough to dictate this book. All illusions and lack of knowledge vanish, time becomes your servant,
all the obstacles and fearsome problems vanish with his blessings. Therefore he is called as the God
who removes all the problems. He is there for all the destitutes. All the Gods salute him. He is
literally a store of all that is good in this universe. If you start any work by saluting him, your work
will be successful without any problems. Even just a thought about him and his presence in the
bodily form immediately satisfies all. His dance is a real spectacle to watch. Even the greatest of
Gods can’t resist the temptation to see him dance. They in turn dance to his tune. Even at rest he
always sways with the greatest possible bliss and that signifies his exemplarily peaceful face. His
body has unimaginable strength. An indescribable liquid continuously flows from his forehead
which has many fragrances. He is the God of knowledge. There are many flashy diamonds of many
types in his crown. The rings in his eyes and the blue diamond in it have a brilliance of their own.
His teeth are very strong and perfect white. Around his teeth are rings with different types of
radiating stones. He has four hands. His stomach is vast and is protuberant, yet it adds to his overall
beauty. Around his waist is a live cobra for his belt! He always wears a magnificent yellow sacred
cloth tied to his waist. There are many floral chains around his neck which extend up to the cobra.
He wears two of his own special weapons in two hands, a lotus in the third and the food stuff most
dear to him, the Modak in his fourth hand. He is perhaps the best dancer! Although he is so big and
vast his body is never at rest and in fact he is considered to be the fastest. His whole appearance is
like the mine of beauty. The stage of the Gods is glorified by his presence. If anyone gets his
companionship he is helped by all the means for the production of any literary work. I salute him
with utmost respect.
Even the Gods including the Brahma salute him. The worship of Lord
Ganesha yields knowledge and also pleases the Goddess of the performing arts, Saraswati. His
worship also yields wisdom, mastery over all the branches of knowledge. He can convert an idiot
into an intellectual, a fool into the most wise. He is capable of satisfying all of your desires. I have
praised him according my capabilities knowing well that he is beyond it. 

Shrimat Dasbodh Representation in English !THE FIRST SAMAS–GRANTHARAMBH...Shrimat Dasbodh Representation in English ! THE FIRST SAMAS – GRANTHARAMBH (BEGINNING OF THE EPIC BOOK) )
!! Jay Sadguru !!
This samas is like the preface of a book. Shree Samarth tells about
the purpose behind writing the book, the various subjects discussed in the book, the gains of
reading it, the basis of the hypotheses laid down in the book etc.
In the beginning the audience asks, “Which is this book? What does
it contain? And what will accrue to them after reading it?” Shree Samarth answers that, “This is the
Dasbodha. It is in the form of a dialogue between the Guru and the disciple and it describes the
various aspects and facets of the path of worship”.
The Dasbodha tells about nine types of worships, the knowledge of
the Parbrahma and deliberates over the feeling of being distant from everything except the truth.
There are also explanations about the knowledge about the self. The primary hypothesis of the
Dasbodha is that if you go on the path of worship you will definitely be unified with the God and
the Parbrahma. It deals with all the ingredients of the worship and the fruits it accrues in terms of
pure knowledge. In a gist it can be said that the book honestly, candidly and truthfully tells us about
the real me inside the visible me! It discusses the origin of Maya (The primary illusion), the five
basic elements of life and their role in day to day as well as spiritual life and above all who created
this universe in clear words and terminologies. Many doubts and illusions are cleared as well as
many objections to the stated path and the questions therein are wiped.
The Dasbodha is divided in to 20 Dashakas, each of which contains
10 Samasas. Shree Samarth has based the book on not only the opinions formed from his own
experiences but also on the Upanishads, Vedas and Brahma Sutras. Yet he finally depends upon the
self realization. Despite this many people criticize it forgetting that they are criticizing the basics of
the Hindu religion.
While writing this book Shree Samarth has first decided the form of
the subject using his wisdom. Then he has taken the help of various religious books for his
hypotheses.
Shree Samarth has said that one should take from Dasbodha (i.e. the
preaching) only up to the extent to which he can understand and follow it. Yet he firmly tells that
this should be done only after one has got rid of his pride.
Then Shree Samarth describes the fruits that will accrue after reading
this book. One who reads this book and acts accordingly is metamorphosed. He has no doubts
about anything, he finds the easier way of getting to the God and the Parbrahma through
spiritualism which no longer remains difficult, he gets the real knowledge and gets rid of all types
of myths and unhappiness, and he is never enchanted by anything. He gets wiser and this wisdom
helps him to cross the obstacles in daily as well as spiritual life by being astute in his judgment.
Fools may get a new lease of life; one can easily predict the behavior of the trouble mongers and
the goons. He knows how to utilize the faculty of thought and hence knows about the troubles
forthcoming. Idle people become industrious, sinners and atheists become pious and those who
were hitherto mocking the path of worship suddenly make a U turn and become ideal worshippers! 
Family men and women yearn to have a view of the God, the undisciplined become disciplined,
those who consider themselves as only a body have to face all types of grief but after reading the
book they can overcome it or avoid it, illusions go for ever, the family life becomes that much more
easier. All in all the downward graph of life of those who lack the real knowledge takes an upward
swing; the mind is at peace and completely satisfied. All this is true but the clause to it is that it will
depend upon the state of the mind with which one approaches the book and whether one accepts the
facts which Shree Samarth tells wholeheartedly or not. Those reading it with jealousy and a myopic
vision will get what they sow! 

Sunday, 13 November 2016

Sochiye aur Amir Baniye ! Think and Grow Rich in Hindi Part 8 DESIRE ! T...

Badi Soch Ka Bada JadooSochiye aur Amir Baniye | Think and Grow Rich in Hindi Part 8 (DESIRE) ! The Secret of Making Money

In today's aggressive world, coming to the highest point of the step of achievement is not a simple errand, there are numerous individuals contending with you and looking for chance to draw you down. At that point in what capacity should you make yourself not the same as the rest so you achieve the pinnacle. We as a whole need consistent wellspring of motivation to help us endure in our way. Sochiye aur Amir baniye uncovers the life and battle of the most appreciated and fruitful men who has left a stamp upon the sands of time from which the perusers can draw motivation and achieve accomplishment in both material viewpoints and in interpersonal connection.'Sochiye aur Amir baniye’ is a book that collects the stories of great men who achieved great success in their field; it narrates their story and anecdote from their life that will enrich the reader in their life struggles. Sochiye aur Amir Baniye is the Hindi translation of Napoleon Hill’s book Think and Grow Rich that has been read by millions of people worldwide. Napoleon Hill in this book defines the process by which readers can achieve not just economic success but success in all aspects of life.

He attests that it is our brain and contemplations that shape our activities and that prompts to achievement or disappointment in any wander and the writer uncovers the key to its peruser through this book of how we can give genuine shape to our fantasies and goal through right thought, right activity and right motivation. Get a duplicate of this book from Amazon.in and leave on an improving background that will rouse and propel you to buckle down and accomplish your objectives

About the author:

Napoleon Hill, who was an American author and one of the pioneers of personal-success literature. He inspired generations of people to attain wealth and success both personally and professionally. Napoleon Hill has also served as the adviser to two U.S Presidents, F. D. Roosevelt and Woodrow Wilson. His best seller 'Think and Grow Rich’ have sold over 20 million copies worldwide. His areas of expertise were personal development, motivational, sales and investment. Some of his other noteworthy books were 'The Law of Success’ and 'Outwitting the Devil’.#Follow me on:

Facebook:

https://www.facebook.com/howtoimpress...

https://www.facebook.com/ALLINONEALLL...

Blog: http://alllifefun1.blogspot.in/

Twitter: https://twitter.com/alllifefun

Share Video!if you like our videos then please subscribe my channel.Thanks. :)
Saturday, 12 November 2016

Sochiye aur Amir Baniye | Think and Grow Rich in Hindi Part 6 (DESIRE) !...

Badi Soch Ka Bada Jadoo

Sochiye aur Amir Baniye | Think and Grow Rich in Hindi Part 6 (DESIRE) ! The Secret of Making Money


In today's aggressive world, coming to the highest point of the step of achievement is not a simple errand, there are numerous individuals contending with you and looking for chance to draw you down. At that point in what capacity should you make yourself not the same as the rest so you achieve the pinnacle. We as a whole need consistent wellspring of motivation to help us endure in our way. Sochiye aur Amir baniye uncovers the life and battle of the most appreciated and fruitful men who has left a stamp upon the sands of time from which the perusers can draw motivation and achieve accomplishment in both material viewpoints and in interpersonal connection.

'Sochiye aur Amir baniye’ is a book that collects the stories of great men who achieved great success in their field; it narrates their story and anecdote from their life that will enrich the reader in their life struggles. Sochiye aur Amir Baniye is the Hindi translation of Napoleon Hill’s book Think and Grow Rich that has been read by millions of people worldwide. Napoleon Hill in this book defines the process by which readers can achieve not just economic success but success in all aspects of life.
He attests that it is our brain and contemplations that shape our activities and that prompts to achievement or disappointment in any wander and the writer uncovers the key to its peruser through this book of how we can give genuine shape to our fantasies and goal through right thought, right activity and right motivation. Get a duplicate of this book from Amazon.in and leave on an improving background that will rouse and propel you to buckle down and accomplish your objectives